ඔබ පෙම් කරනා ඔබේ කුමාරී
Oba Pem Karana

Lyrics

Sunil
R.
Song

ඔබ පෙම් කරනා ඔබේ කුමාරී ගී පද / Oba Pem Karana Lyrics

ඔබ පෙම් කරනා ඔබේ කුමාරී
ඔබට ආදරේ කියනා අයුරින්
පෙර දවසක මා පෙම් කරනා සඳ
මටද ආදරේ කියා තිබේ //
 
සාගර වෙරළේ සොඳුරු සෑඳෑවක
රඟ හල කෙළවර අඳුරු නිමේෂක
අද ඔබ ළඟ ඔබ සනසාලන ඈ
පෙර දවසක මා තුරුළට වී හිඳ
මටද ආදරේ කියා තිබේ
 
ඔබ පෙම් කරනා
 
සක්මන් මලුවක දෙපා ගෙවෙද්දී
දොඩමළු පෙම්බස් ගොළුවී යද්දී
මා සමුගෙන ඔබ වෙතට පැමිණි ඈ
සනහස සඟවා දෙනෙත නුරාවෙන්
මටද ආදරේ කියා තිබේ
 
ඔබ පෙම් කරනා

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS