මායම්
Mayam
 • Category : Music Video
 • Year : 2023

 • Lyrics

  Nilar
  N
  Rap Lyrics

  Skay
  Jay
  Song

  මායම් ගී පද / Mayam Lyrics

  පාලු රෑක නීලාකාසේ
  පානවාලු මායම් බෝ සේ
  ඈ නොවේද තාරකාව
  හීන ගේන මීදුම් යායේ
   
  ආලවන්ත දෑසින් කීවේ
  පෙම් කවක් ද නෑ මං දන්නේ
  මා ලගින්ම මා ලගින්ම
  දැල්වුනාලු ඈ රෑ අඹරේ
   
  සරාගි නෙතු රන් පතකින් තවරන්
  කරන්නම් රාගි යුෂ එක්ක ආලේ කවලම්
  මදිද ම⁣ගේ හිත අස්සේ ගැහුවා කරනම්
  රත්තරන් කද බද කෙල්ලේ එන්න නටවන්
   
  Naughty Shawteyyyy ඔයාවයි මම පැතුවේ
  රෝස මලේ නටුවේ කටු ඇනේවි පපුවේ
  ඇස් දෙකෙන් මාව මැරැවේ ගැස්සිලා හොරෙන් බැලුවේ
  දැල්වෙනා තනි තරැවේ එල්ලුනා හද පලුවේ
   
  සීත සේල මේ බිගු අතරේ
  රෑ පුරාම ඇස් ඉගි මැරුවේ
  ඈ නොවේද තාරකාව
  මා නිසාම මායම් පෑවේ
   
  රෑ ඒ හීන ලැව්දුන් යාමේ
  පාට පාට හීනෙන් වාගේ
  මා නිසාද ඈගේ හීන
  මා ලගින්ම ඇවිදින් උන්නේ
   
  නියරටා හැඩ මවා මගේ පිට මැද්දේ
  එකපාරයි නෙමෙයි දෙතුන් පාරක් සීලේ රැක්කේ
  මන් දැක්කේ ඔයාවයි නෙතු අස්සේ
  ඕනම ගින්නක් නිවන්න පුලුවන්ද වැස්සේ
   
  දුන්නත් වරම් මගේ හීනත් ගනන්
  සැප දුන්න තරම් ⁣කෙල්ලෝ බින්දා වලන්
  මන් හීන මැව්වේ රජෙක් වගේ ඉන්න බලන්
  ගලක් වගෙමයි හිත කුඩුවෙන් නෑ මලත් Baybayy
   
  පාලු රෑක නීලාකාසේ
  පානවාලු මායම් බෝ සේ
  ඈ නොවේද තාරකාව
  හීන ගේන මීදුම් යායේ
   
  ආලවන්ත දෑසින් කීවේ
  පෙම් කවක් ද නෑ මං දන්නේ
  මා ලගින්ම මා ලගින්ම
  දැල්වුනාලු ඈ රෑ අඹරේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS