මට කියලා
Mata Kiyala Munagahune Obamai Lande
 • Category : Music Video
 • Year : 2023

 • Lyrics

  Methun
  SK
  Melody

  Methun
  SK
  Song

  මට කියලා ගී පද / Mata Kiyala Munagahune Obamai Lande Lyrics

  මං ඉතින් ඔබේ නමින් ගැයූ අනන්ත ගීත ගානේ
  හැමදාකමෙන් රෑ ඇවිත් මගේ මේ මතක අහනවා නේ
  මවපු ආලේ මාලිගා දෑස මානේ බොඳ වෙලා
  මුලු ලෝකේ නවතින්න තිබුනත් මගේ
  හදගැස්ම නවතින්නේ ඔබටයි ලඳේ
   
  රෑ සඳවත ඇවිල්ලා හඬනා හදවත නලවාලා
  ගලනා කඳුලැල් මැකීලා තාම නෑ මං ඒ මතකෙන් මිදීලා
  ගයපු ආලේ ගීතිකා ඇහෙන මානේ නෑසුනා
  හිමිවෙන්න ගිලිහෙන්න සන්තානයේ
  මට කියලා මුණගැහුනේ ඔබමයි ලඳේ
  මුලු ලෝකේ නවතින්න තිබුනත් මගේ
  හදගැස්ම නවතින්නේ ඔබටයි ලඳේ
   
  මේ කඳුලැල් මැකීලා ගිය දාක රහසේ ඇවිල්ලා
  පවසන්න වදනක් හිරවීලා ඇත තාමත් මා හර්දේ ගිලීලා
  මවපු හීනේ රෑ දිවා, පේන මානේ බොඳ වෙලා
  හමුවෙන්න වෙන්වෙන්න සංසාරයේ
  මට කියලා මුණගැහුනේ ඔබමයි ලඳේ
  මුලු ලෝකේ නවතින්න තිබුනත් මගේ
  හදගැස්ම නවතින්නේ ඔබටයි ලඳේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS