මං තනිවම
Man Thaniwama
 • Year : 2023

 • Song

  මං තනිවම ගී පද / Man Thaniwama Lyrics

  මන් තනිවම යන්නම් තව දුර
  දෑස හුරු හින්දා
  පපුව තනියට දැනෙන හැමවිට
  ඔය දෑස මම හෙව්වා
   
  අදුරේ පාට ගෑවුනේ
  සිහිනේ පාව යාවුනේ
  සිහිනේ පාට සේදුනේ
  තනි වී මා
   
  දෑසින් දෑසම මිදුනේ
  අපෙ හිත් අපිවද හෙව්වේ
  ඔය තුරූලේ දැවටී ඉන්න හිතෙනවා
  වැස්සක තනිවම තෙමුනේ
  දුක නෑ කවුරුත් දන්නේ
  හුස්ම දැනෙන දුරක ඉන්න හිතෙනවා
   
  දවසක දැනේවී – තනිවම හඩාවී
  කදුලුත් හඩාවී…හඩාවී
   
  මන් තනිවම යන්නම් තව දුර
  දෑස හුරු හින්දා
  පපුව තනියට දැනෙන හැම විට
  ඔය දෑස මම හෙව්වා
   
  අදුරේ පාට ගෑවුනේ
  සිහිනේ පාව යාවුනේ
  සිහිනේ පාට සේදුනේ
  තනි වී මා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS