මලේ සුවඳ වාගේ
Male Suwanda wage

Song

මලේ සුවඳ වාගේ ගී පද / Male Suwanda wage Lyrics

මලේ සුවඳ වාගේ මල මතම රැඳී
විලේ ජලය වාගේ විල තුළම රැඳී
සඳේ සදාතන ආදර සිසිල වැදී
අපේ ආදරේ පවතී සුවඳ දිදී
 
කල්ප කාල මං තල වල හිනා වෙවී
කල්ප කාල දුර ආවා වෙනස් නොවී
සෙනේ සිතින් ළඟ ඉඳගෙන කතා වෙවී
පැතූ පැතුම් මල් වරුසා හෙටත් වහී
 
හිතේ වෙලෙන ලෙන්ගතු කම කියා දිදී
පෑව සිනා දුටු දා සිට පෙමින් වෙලී
මහා මෙරක් සේ මා සිත නොහැර සිටී
නුඹෙන් තොරව ආදරයක් සිතනු බැරී

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS