මම කෙරු මගෙ තනි ප්‍රේමේ
Mage Thani Preme
 • Category : Lyrics Video
 • Year : 2022

 • Music


  Zack
  Song

  මම කෙරු මගෙ තනි ප්‍රේමේ ගී පද / Mage Thani Preme Lyrics

  මතකේ මතකේ නුඹගේ මකන්නද හදින් මං
  තියන් දැවෙන්නද තවත් මං
  දුරකින් නුඹටත් රහසින් හිදිමින් පෙම් කරන්නද තවත් මං?බලාපොරොත්තුත් තව තියන්
  හිත කොහොම හදන්නද
  නුඹ වෙනතක පැටලෙන්නට
  මම තනිව හිදින්නට
  මේ ආදරයද
   
  මම කෙරු මගෙ තනි ප්‍රේමේ 
  තවමත් එය නම් ඔබ නොදනි
  නුඹගෙන් පිරි මගෙ  ලෝකේ
  මත් දුමකින් මා මත් කරමි 
   
  ඒ ප්‍රේමිය නුඹට ලියු හසුනේ
  අකුරුත් බොදවී වචනත් මියැදී හැගුමක් ඉතිරිකලා
  ඒ ප්‍රේමිය ඒකපාර්ශ්වික පෙමක්
  එතරම් දුකක් බව
  නොකරමි කලින් මං
   
  නුඹ ගැන හිත හිත දැවෙනා
  හැම රෑකම තනිවම හැඩුවා
  තව තව තනිවම තැවෙනා
  හිත කොහොම හදන්නද මන්දා
   
  මම කෙරු මගෙ තනි ප්‍රේමේ 
  තවමත් එය නම් ඔබ නොදනි
  නුඹගෙන් පිරි මගෙ  ලෝකේ
  මත් දුමකින් මා මත් කරමි

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS