ළිප ළඟ හිටියත්
Lipa Langa Hitiyath

Song

ළිප ළඟ හිටියත් ගී පද / Lipa Langa Hitiyath Lyrics

ළිප ළඟ හිටියත් බත රොස් වෙනවා
හිමි දුර ගිය දවසේ
ඇසි දිසි මානේ ඇඟළුම් හිනැහේ 
ගැවසෙන ලෙස කුටියේ...//
 
ගිය දෙස පසුපස හිත පියඹා ගොස්
ඔබෙ සෙවණැල්ල දිගේ...//
නිවසක් නොව මෙය පාවෙන නැවකි ය
නැවියෙක් නැතිව වගේ...
 
මගෙ ලේ කිරි මුත් දරුවන්ගේ ළඟ
ඔබෙ සුවඳ යි එන්නේ...//
මව්වරු හැදුවෙත් පියවරු නොවෙදැයි
එවිටයි සිහි වෙන්නේ...

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS