ලන්තෑරුම්
Lantharum
 • Category : Music Video
 • Year : 2023

 • Song

  ලන්තෑරුම් ගී පද / Lantharum Lyrics

  මත් වුනා වැව් තාවුල්ලේ
  කෝ මගේ හිත මන්දාරමේ
  යාබද වුනු හිර කාමරේ
  කෝ කාටද කතා කරේ
  කෝ මට දුන් හිර කාමරේ
   
  උඹ තරහද තාමත් යාපනේ
  ආදරේ හෙව්වේ මේ ස්මාරකේ
  පරවී යයි මේ මල් ආසනේ
   
  ලන්තෑරුම්
  ලන්තෑරුම් අරන් සංචාරේ අපේ
  ලන්තෑරුම්
  ලන්තෑරුම් අරන් සංසාරේ අපේ //
   
  දිය මත පාවූ
  කරදර
  අද නොදැනීම මං
  මගේ කර මත වේ
  අද දින කවුරුත් එන්නෙ පයින්
  ගෙනත් දුන්නා
  අව්වේ පෝලිං වෙන්න බලං
  ඉද්දී එලිවුනා රෑ
  මට ඉන්න වෙයි
  කැරකෙන්නේ ටර්බෝබයින්
  ලේබලේ විසිතුරු මගේ මොලයයි
  Oh I’m gonna slide
  දැන් බෙහෙත් බොන කාලේ
   
   
  ඉතින් මං සුදුමැලි වේගෙන යයි
  හදවතින් ඩ්‍රොප් උන මිනිස්සුන්ට
  සුදුපාට දුන්නා කරුමෙට
  උනේ ඕවර්ලැප්
   
  අද සීතල තැන් මිහිරී
  හිත දිනපු ඇස් ඉතිරී
   
  ලන්තෑරුම්
  ලන්තෑරුම් අරන් සංචාරේ අපේ
  ලන්තෑරුම්
  ලන්තෑරුම් අරන් සංසාරේ අපේ //

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS