කොමලියා
Komaliya
 • Category : Music Video
 • Year : 2023

 • Lyrics

  Harshana
  K
  Song

  කොමලියා ගී පද / Komaliya Lyrics

  පා සැරින් සැරේ මා ලගින් තියාලා ඉගි බිගි පෑවා
  ලා රෝස තොලේ මා ගිමන් නිවූ රස මනබන්දන ශ්‍රීලා
   
  තරු පොට්ටු අහසෙ කඩා ලා
  සරසන්නෙ වරලෙ ගසා ලා
  සුර අංගනාව වගේ නේ ඔයා
  තනි පිච්ච මලම නෙලා ලා
  හිත ගත්තෙ සෙනෙහ පතා ලා
  ගියෙ වන්දනාවෙ වගේ නිවේ මා
   
  පලදලා මුතු සිනා තව ලගට එන්න මා
  ඔබ දිහා හිත ගියා මනමාල කොමළියා
  පලදලා මුතු සිනා තව ලගට එන්න මා
  ඔබ දිහා හිත ගියා කොමළියා...
   
  රන් බන්දන් සාරියේ කැන්දම් මල් මාලියේ
  එක්කන් යන්නම් මල් පාරේ
  යන්තම් වත් නෑර මේ අල්ලන් අත් ආදරේ
  දෙන්නම් ඉන්නම් පණ වාගේ
   
  ඒ කොමළ කෝමළි ගානට රාගිනි
  ඇවිත් මගෙ ලග දැවටුනා කොනේ
  සිහියෙන් විකල් වගෙ සිතු දෙවල් හිතේ
  නූල් බෝලෙ වගෙ පැටලුනා මොලේ
   
  අපායෙන් ආවත් මන් බය නන් නෑ නෝනේ
  ගෞමටයි ඔයා හැඩ සුදු බෝලේ
  කසායටත් තිත තියන්නම් මන් නෝනේ
  කසාදයක් කරගන්නයි දැන් නන් ඕනේ
   
  මගෙ සුදු කොමළ කොමළි පා
  ආදරය උබටමයි අම්ම පා
  කොළ කෑලි ඔරුව කෙරුවා පා
  වැඩපන් හැඩට තියලා පා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS