හිතුවක්කාරී නුඹ නම් සොඳුර
hithuwakkarai Nubanam
 • Category : Music Video
 • Year : 2023

 • ORIGINAL SONG INFO
 • Vocal : Athula Silva
 • Music : Siril Perera
 • Lyrics : Kelum Srimal

 • SongOriginal Song

  හිතුවක්කාරී නුඹ නම් සොඳුර ගී පද / hithuwakkarai Nubanam Lyrics

  හිතුවක්කාරී නුඹ නම් සොඳුර
  හිතුවක්කාරයි නුඹ නම් තාමත් මහ වැස්සක් වාගේ
  මුතු කැට වැස්සක් වාගේ වේ නම් සොඳුරී මේ දීගේ
  හිතුවක්කාරී මෙතුවක් ඒ ගැන හිතලා නෑ වාගේ
  බලහත්කාරෙන් ඉන්නට බෑ මට වාවාගෙන වේගේ
  හිතුවක්කාරී මෙතුවක් ඒ ගැන හිතලා නෑ වාගේ
  බලහත්කාරෙන් ඉන්නට බැහැ අනෙ වාවාගෙන වේගේ
   
  බොරු අරුමෝසම් පමණට වැඩියෙන් ගෝචර නෑ නිතර
  මෝසම් සුළගක් ආවොත් නුඹ නම් ගහගෙන යයි සොඳුර//
  තාවකාලිකයි අහංකාරකම් කොන් වී යන අතර
  සදාකාලිකයි දැහැමි චාම්කම ඉගෙන ගනින් සොඳුර
   
  හිතුවක්කාරී නුඹ නම් සොඳුර....
   
  සරුංගලේ ලස්සන දිස්වන්නේ උඩු ගුවනේ විතරයි
  නූල ගැස්සුනොත් හදිසියෙන් හරි ඒ ලස්සන ඉවරයි//
  ලස්සන කන්නද හිත ලස්සන නැති ගැහැණිය ගිණිකෙළියයි
  හදවත ලස්සන ගැහැණිය ඇති තැන ලෝකෙම සැණකෙළියයි...
   
  හිතුවක්කාරී නුඹ නම් සොඳුර....

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS