කලීෆා
Kalifa
 • Category : Music Video
 • Year : 2020

 • Song

  කලීෆා ගී පද / Kalifa Lyrics

  කැනබීස් සුවඳ වත් ඇවිස්සෙන පපුව                                             
  මතකයක ඇවිද්දයි රත් දෙතොල් හැපුව                                            
  සායමෙන් තෙත් කරත් නැසෙයි රූ සපුව                                          
  Use කල කෙනෙක් නෑ ආභරණ නැතුව
                         
  දරාගෙන වේදනා උහුලගෙන හිටියත්                                        
  රහසේම අඬනවා කලීෆත් දවසක් 
  සයනයක මියදුනත් හිරිඔතප් සිරුරූ
  මියදෙන්න දෙන්න බෑ ප්‍රේමයේ සමරූ  //
  ඉටිමලක් දියකලත් දැවෙන ගත කුරිරූ
  අහන්නට කෙනෙක් නෑ ඇගේ දුක වැතිරූ
   
   
  වැලකෙන්න සිව්පවින් මොකද කැඩුනම එකක්
  කැකුලක් රකින තරම් නොවේ ලොව්තුරු පිනක්
  දරාගෙන වේදනා උහුලගෙන හිටියත් 
  රහසේම අඬනවා කලීෆත් දවසක් 

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS