කාරි නෑ සඳ
Kaari Naa Sanda
 • Category : Music Video
 • Year : 2023

 • Lyrics

  Methun
  SK
  Melody

  Methun
  SK
  Song

  කාරි නෑ සඳ ගී පද / Kaari Naa Sanda Lyrics

  ලියවුනා ඔබ ගැන කවි පෙලක්
  මැල වුනා රෑ තුන් යාමයක්
  හද පලා යන දුක එක්කහු කරගෙන
  ඉන්නවා මම මග බලන්
   
  හේතු හෙව්වේ ඔබේ රුව දැක ගන්න ආසා හින්දා මං
  පුන්සඳක් පායන්නේ කොහොමත් මාසෙකට සැරයක් නේ බං
   
  ඔබෙ ආදරේකට ආසයි හේතු වෙන්නට
  කාරි නෑ සඳ ඔබ දැක ගන්න නෑ අද
   
  තාරුකා එලි ඇවිලිලා නැති පාළු අම්බරේ
  පායනාතුරු බලා ඉන්නම් කන්ද පාමුලේ
  වලාකුල් මැකිලා කවදා යයිද ආකහේ
  ඵ්ලක් නැතිවත් හෙටත් එන්නම් හිරුත් ඒ වගේ
   
  ඔබ පායනා දින කෙනෙකුට එලිය දෙන්නට
  කාරි නෑ සඳ මගේ ලොව එලිය නොවුනට
   
  ඔබෙ ආදරේකට ආසයි හේතු වෙන්නට
  කාරි නෑ සඳ නුඹ දැක ගන්න නෑ අද

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS