ජැක්සන් මයිකල්
Jackson Michael
 • Year : 2022

 • Song

  ජැක්සන් මයිකල් ගී පද / Jackson Michael Lyrics

  ඔතලා වික්කෙ මන් මකලා sela bulk medical
  ජාවාරම් නෑ මේව ethical
  වස විස බන් chemical
  හන්ගන් මන් ඩිකියෙ අපෙ බන් vehical 
  කූර දිගය් වගෙ rifel
  ආවා රෝද දෙකෙ cycle 
  නටනව වගෙ jackson මන් michael 
   
  එයි 
  basic salary ම බඩු ඉස්සර rent එක ගෙව්වම
  ඉතුරු allowance ටිකත් බඩු අපෙ කොල්ලන්ට පෙව්වම
  මිරින්ගුව පස්සෙන් මන් දිව්වෙ මෙ සල්ලි සෙල්ලම
  ආසයි මන් කන්ඩ මාලු කොහෙද මීගමු ලෙල්ලම
   
  යන්නෙ දැන් vaccation බාලි
  නහයට ගැහැවම charlie
  වගෙ මන් mohommad ali 
  පස්සෙන් මන් යන්නෙ බන් හොයන් වලි
  පස්සෙම හොයන් මන් යන්නෙ බන් වලි
  vitamin C වගෙ හපුව මන් mollie
  captain cricket උම්බ විරාත් කෝලි
  මහෙන්ද්‍ර මන් sign මචන් දෝනි
   
  sign මචන් දෝනි මන් ගහන්නෙ ඕමි
  ආසම බත් no macaroni 
  දාල මන් දත් montana toni
  ඕනෙ සල්ලි පුරවල බන් ගෝනි
  කඩ්ඩෙන් නන් p*** සින්හලෙන් **
  uncle ඕනෙ මට ඔයාගෙ දෝනි
   
  ආසම පස්සෙන් එයා p***
  just like a horse just like a phony
  ask your * she now **
  දක්කනේ දෙන්නම අහසට පෝලින්
  අත් දෙක ආසම කරන්ඩ rollin
  වැදිල නැත්තං bro මට ෆුල් boaring 
  ආකස ගන්ගුලෙ දැන් කොල්ල් බ්න් scrolling
  පීනන්නෙ මන් වගෙ julian bolling
  පීනන්නෙ මන් වගෙ julian bolling
   
  මන් වගෙ මන් වාගෙ ඒකෙක් නෑ කොහෙවත් 
  දැක්කොත් නන් ඒ මචන් හොල්මනක්
  පස්සෙන් නෑ එන්නෙ මන් වෙස් වලන්
  මෝහිනි වගෙ නෑ කෙස් මට
  හැන්ගුව බොඩිය පස් යට
  චැසිය හැන්ගුව ගස් යට
  මචන් මේ beat එක යවපන් පස්සට
   
  වික්කෙ මන් මකලා sela bulk medical
  ජාවාරම් නෑ මේව ethical
  වස විස බන් chemical
  හන්ගන් මන් ඩිකියෙ අපෙ බන් vehical 
  කූර දිගය් වගෙ rifel
  ආවා රෝද දෙකෙ cycle 
  නටනව වගෙ jackson මන් michael 
   
  basic salary ම බඩු ඉස්සර rent එක ගෙව්වම
  ඉතුරු allowance ටිකත් බඩු අපෙ කොල්ලන්ට පෙව්වම
  මිරින්ගුව පස්සෙන් මන් දිව්වෙ මෙ සල්ලි සෙල්ලම
  ආසයි මන් කන්ඩ මාලු කොහෙද මීගමු ලෙල්ලම
   
  එක කෙල්ලට ocd අනිත් කෙල්ලට add
  උදෙ ඉන්දන් රෑ වෙනකන් ඔතාගෙන ඉන්නෙ මන් ආසම thc
  මලිය කරේ බෝඩරෙ phd 
  Hood superstar certified G´s
  මගෙ යාලුවො kings of cmb 
  rest in peace king capital D
   
  වක්කරන්නෙ පෝසිලෙන් කපල ගන්නෙ seal
  පස් කරනව පොලවට ආවොත් දාන්ඩ scene
  අපෙ කොල්ලො එලකිරි නෑ loading free
  ඕනෙ දෙයක් ඕනෙ තරම් load කරන්ඩ G
  පිලියන්දල lean හැදුවෙ දාල D
  බත් කන්ව වගෙ pop කරන්නෙ E
  witaln ** ****** **** **** මොන resting
   
  feeling shut down කොල්ල කෙලින්
  feeling shut down කොල්ල කෙලින්
  feeling shut down අපෙ කොල්ලො up town
  බලපන් මගෙ bust down
  බලපන් මගෙ හම brown
  පරනය් අඩො මගෙ crown
  move කරන්නෙ අපි pownds
  එලියට එද්දි හන්ද රවුම්
  හොයා ගන්න figures රවුම්
  අපෙ කොල්ලන්ට කතා හදන **** පව්
  දන්නවනෙ its al about tye riches bruh
   
  ගහන එකක් ගහපන් හොයන එකක් හොයපන් මොනා කරත් පනපිටින්  ඉන්දින් bruh
  ගහන එකක් ගහපන් කරන හොයන දෙයක් හොයපන් මොනා කරත් පනපිටින් ඉන්දින් bruh
  ගහන එකක් ගහපන් කරන හොයන දෙයක් හොයපන් මොනා කරත් පනපිටින් ඉන්දින් bruh
  ගහන එකක් ගහපන් කරන හොයන දෙයක් හොයපන් මොනා කරත් පනපිටින් ඉන්දින් bruh

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS