ඉටි පහනක් දෝ මා
Iti Pahanak Do Ma

Song

ඉටි පහනක් දෝ මා ගී පද / Iti Pahanak Do Ma Lyrics

සුළඟට සැලෙනා
පළඟැටි කුරුමිණි මෙරු හැපෙනා
ඉටි පහනක් දෝ මා
නිවි නිවි දැවෙනා
දැවි දැවි නිවෙනා
 
මා වට මද එළියේ 
පළඟැටි සේනා සැණකෙළියේ
තිමිර බි‍‍ඳේ දෝ සිළුව සිඳේ දෝ
මා කෙලෙසී යා දෝ
 
මා වත රුවට ඇදී 
අනඟ රැඟුම් පා තරග වැදී
ගගනත කළඹා ගත සිත පොළඹා
නිසසල දැහැන බිදී
 
කළුවර පලස ඉරා 
මා වත දුබලව දැවෙන තුරා
වට කැරකෙන්නෝ සෙනෙහෙ මවන්නෝ
පණ නළ ගනිති සොරා

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS