ගාල කඩාගෙන හරකා දුවනවා
Gala Kadagena Haraka Duwanawa

ORIGINAL SONG INFO
  • Vocal : T. Shelton Perera

  • SongOriginal Song


    Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
    Powered by isandi CREATIONS