ඒක දිග කතාවක්
Eka Diga Kathawak
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Song

  ඒක දිග කතාවක් ගී පද / Eka Diga Kathawak Lyrics

  සතුටින් නේද කීවේ මාව හැරයන්නම් කියා
  පියඹා යන්න පුළුවන් ඔන්න සීමා නෑ තියා
   
  දරාගන්න බැරිවූ ප්‍රේමේ
  දෝරෙ යන්න දෙමු සංසාරේ
  ඒක දිග කතාවක්
  නුඹ දන්නැතී
   
  පේනා තැන්වල ඇතී
  නොදකින දේවල්
  ඉක්මනින් තීරන නොදී
  තේරුම්ගමූ ඒ දේවල්
   
  ජීවිතේ සමහර තැන්වල
  අපිටත් හොරෙන්ම
  කැමති දේවල් අකමැත්තෙන්
  වෙයි අත් හරින්න
  එකම හිනෙක ආයෙම අපි
  යලි මුණගැහෙන්න
  තනිව යන සංසාරේ මග තව දුර නොවෙන්න
   
  කියා දෙන්න හිතේ තිබුණ ආදරේ තරම් මගේ
  ඉන්න තිබුණා නුඹටමා ගාවින්
  මේ භවේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS