දේවතා එලි සේ
Devatha Eli Se

Song

දේවතා එලි සේ ගී පද / Devatha Eli Se Lyrics

දේවතා එළි සේ
ලස්සණ ඇස් දිලිසේ
හඳපාන සේ නිවනක් මවනා
කිරිගරුඬ දේහිනියේ
 
සෞම්‍ය වූ රාත්‍රියේ
හිස්වුණු මගෙ මනසේ
සියුම් ස්වරයෙන් සෙමින් පිපෙනා
ස්වේත ඉන්දීවරියේ
 
දෑසින්
ඔය දෑසින්
හොරැහින් බලන්නෙ බලාගෙනයි අහුවේවී
 
දෝතින්
ඔය දෝතින්
හිස පිරිමදින්න පපුවට දැනෙන්න
ආදරේ පිරේවී
 
පාවෙන යෞවනයේ
උපරිමයේ තෙරපී
මනමාල කම් ඉඟියෙන් මවනා
ශෘංගාරවාහිනියේ
 
දේවතා එළි සේ
ලස්සණ ඇස් දිලිසේ
හඳපාන සේ නිවනක් මවනා
ස්වේත ඉන්දීවරියේ
 
සුදු වලා නූලෙන් නිම කළ
තුරුණු බුමුතුරුණේ
හුදකලා සුසුම් විසිරුණු
පාළු රජදහනේ
 
හදපුරා හීන අතුරපු
රස මැවුම්කාරියේ
කල්පනා ලොව අවුල් කළා ඔබ
පංච කල්‍යාණියේ
 
දෑසින්
ඔය දෑසින්
හොරැහින් බලන්නෙ බලාගෙනයි අහුවේවී
 
දෝතින්
ඔය දෝතින්
හිස පිරිමදින්න පපුවට දැනෙන්න
ආදරේ පිරේවී
 
දේවතා එළි සේ
ලස්සණ ඇස් දිලිසේ
හඳපාන සේ නිවනක් මවනා
කිරිගරුඬ දේහිනියේ
 
සෞම්‍ය වූ රාත්‍රියේ
හිස්වුණු මගෙ මනසේ
සියුම් ස්වරයෙන් සෙමින් පිපෙනා
ස්වේත ඉන්දීවරියේ
 
දෑසින්
ඔය දෑසින්
හොරැහින් බලන්නෙ බලාගෙනයි අහුවේවී
 
දෝතින්
ඔය දෝතින්
හිස පිරිමදින්න පපුවට දැනෙන්න
ආදරේ පිරේවී

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS