දෑසේ පායා එන
Dase Paya Ena
 • Year : 2023

 • Song

  දෑසේ පායා එන ගී පද / Dase Paya Ena Lyrics

  දෑසේ පායා එන බිංදු බිංදු තාරුකා
  ටිකෙන් ටිකේ හිනැහෙන්නා...
  හීණේ සතපා වැඩු පේුමණීය භාවනා
  මට තව ලංවී දැනුනා...
  හැම හුස්මේ පැටලෙන්නා
  හසරැල්ලෙම දග පානා
  පාලු හිතක තනිකම මැකුවා සනසා
  දෑසේ පායා එන බිංදු බිංදු තාරුකා
  ටිකෙන් ටිකේ හිනැහෙන්නා...
  හීණේ සතපා වැඩු පේුමණීය භාවනා
  මට තව ලංවී දැනුනා...
   
  තරු අහසක වරු අතරෙම සිතිවිලි පටලා
  හමුවන්න දිනක් රහසේ සෙව්වා....
   
  මින් මැදුරක රන් කුසයක මුතුවක සගවා
  සෙවනැල්ල පවා සිතුසේ වින්දා....
   
  ලං වෙන්න පැතූ සේ
  හද සුව ගේනා
  වර්ෂාව හැලේ හීණ රටේ මා....
  අනුරාවි මිහිරාවී සංසාරෙම සුව වේවි
  දෑස මතම ගුලි වී උන්නා නොනිදා...
   
  දෑසේ පායා එන බිංදු බිංදු තාරුකා
  ටිකෙන් ටිකේ හිනැහෙන්නා...
  හීණේ සතපා වැඩු පේුමණීය භාවනා
  මට තව ලංවී දැනුනා...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS