දන්නවද ආදරේ නීතිය
Dannawada Adare Neethiya
 • Category : Music Video
 • Year : 2023

 • Song

  දන්නවද ආදරේ නීතිය ගී පද / Dannawada Adare Neethiya Lyrics

  තාම ඔබ ගැන ලියනවා
  නොකියවන බව දන්නවා
  දන්නවද ආදරේ නීතිය 
  රිදුණු තරමට දැණෙනවා...
   
  නමුණුකුල බර දරනවා
  ගයනකම් මග බලනවා
  දන්නවද ආදරේ නීතිය
  දැණුනු තරමට රිදෙනවා....
   
  කාලේ නැවතුනු තැන තාම මම
  ගාලු කොටුවත් කියනවා
  තාම හෙවණක් නැති අහස යට
  අළුත් හදවත් අඬනවා
   
  තාම ඉදහිට රිදී නූලක් 
  පපුවෙ ඉහළට ඇදෙනවා
  කලු ගලක් බව හිතන් හිටියට
  කදුළු මුහුදට වැටෙනවා...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS