බිඳුණු පෙම් හද නිවාලන්නට
Bidunu Pem Hada

Song

බිඳුණු පෙම් හද නිවාලන්නට ගී පද / Bidunu Pem Hada Lyrics

බිඳුණු පෙම් හද නිවාලන්නට
කඳුළ නුඹ ආ දා...
අඳුර රජයන හුදකලා සිත
නුඹට පෙම් බැන්දා
 
සරාගික වූ නෙතින් ගිලිහී
ජීවිතෙන් පිදු ආදරේ ....//
 
නිමා වූ සිහිවටන පමණකි
දෙනෙත් දෑලේ ඉදිවුණේ
 
කඳුළ නුඹ පිපුණා
දැවී ගිනිගත් පෙම් සුසානේ
කඳුළු මල් පිපුණා
 
බිඳුණු පෙම්....
 
ප්‍රේම ආතුරයන් වෙලා
ජීවිතේ තනි මංසලේ ...//
 
දිනෙක ඇය මා අමුත්තන් සේ
යළිත් හමුවේවී
 
කඳුළ නුඹ නාඬන්
දුරස් වන්නේ නැතේ නුඹ මා 
කඳුළ නුඹ නාඬන්
 
බිඳුණු පෙම් ....

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS