අවලාද නගරේ සඳලියේ
Awalaada Nagare Sandhaliye
 • Category : Music Video
 • Year : 2023

 • Song

  අවලාද නගරේ සඳලියේ ගී පද / Awalaada Nagare Sandhaliye Lyrics

  අවලාද නගරේ සඳලියේ
  දුක් බරම වූ හැඟුම සඟවා
  පියා කවුදෝ අසන දෝණිට
  පියා පෙන්වමි කැදැල්ලට නොඑනා
   
  මගෙ කුස තුළ දුව නිධන් කරවා
  ඈත සිතිජෙක අයාලේ පියඹා
  ගැහැණියක් සේ මගේ කඳුලැලි
  සඳකිරණ යට තනිව පිස දැම්මා
   
  ඈත අහසක තරු කඩා වැටුනා
  පුංචි දෝණිය මග බලා සිටියා
  යළිත් භවයක පැතුම් මා පැතුවා
  නුඹ නැතත් මා දුවට පණ දුන්නා
   
  අවලාද නගරේ සඳලියේ
  දුක්බරම වූ හැඟුම සඟවා
  පියා කවුදෝ අසන දෝණිට
  පියා පෙන්වමි කැදැල්ලට නොඑනා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS