ඇස් වසා
As Wasaa
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Song

  Song Title : As Wasaa (ඇස් වසා)
  Artist : La Signore
  Melody : Lahiru Perera
  Lyrics : Manuranga Wijesekara
  Music : Nimantha Kaluarachchi @ (DADDY)
  Mixed and Mastered by Lahiru Perera @ MusicOven
  Video Mama’s Boys Film
  Recording Engineers : Amala Mihiranga/Kavishka Dombawala
  Piano : Nimantha Kaluarachchi
  Guitars : Viresh Cooray (DADDY)
  Percussion : Rakitha Wickramaratne(NAADRO)
  Violin Section : Ravindra Weerawardhana | Rukshan Gunawardhana| Sanath Sachithchandana Dilpahan Mallavarachchi  | Thisara Bandara  | Uditha Ruvan Wijerathna
  Colorist : Ananda Bandara
  Assistant Director : Chathura Deshan
  Production Manager : Anjana Ashubodha
  Production Design : Mama’s Boys Film
  Digital Strategist : Sandun Gunathilake
  Art Director : Kumara Karawdeniya
  ඇස් වසා ගී පද / As Wasaa Lyrics

  ඇස් වසා ගෙන ඉමු කියා
  මට හොරෙන් දැන් නුඹ ගියා
  හිතුවෙ නෑ නුඹ යයි කියා
   
  හිත පුරා යන දුක කියා
  ගනු කෙනෙක් මට නැති නිසා
  කෑ ගසා මම ගොළු වුනා
   
  කළු වෙලා අහස ගොරවනා දාට
  නුඹගේ මතකෙ රිදුනා
  නුඹ නැතත් ලගම වරලසේ සුවඳ
  මට ලගින්ම දැනුනා
   
  කවුරුත් නෑ හමු වීලා
  නුඹ වාගේ මාගෙන් සමු ගන්නා
  කවුරුත් නෑ හමු වීලා
  නුඹ වාගේ සමු ගන්නා
   
  මට දරා ගනු බැරි නිසා
  කඳුලකින් සිත පිහිදුවා
  ඒ තරම් ලෙන්ගතු නිසා
   
  ඒ හැගුම් බර වැඩි නිසා
  අහසටත් දුක තෙරුනා
  වැරදුනේ කොතනද කියා
   
  කළු වෙලා අහස ගොරවනා දාට
  නුඹගේ මතකෙ රිදුනා
  නුඹ නැතත් ලගම වරලසේ සුවඳ
  මට ලගින්ම දැනුනා
   
  කවුරුත් නෑ හමු වීලා
  නුඹ වාගේ මාගෙන් සමු ගන්නා
  කවුරුත් නෑ හමු වීලා
  නුඹ වාගේ සමු ගන්නා
   
  විදවනා හීන අතලගින් දුන්න රෑ පුරා කවි ලියා
  නොමියෙනා හීන මියදෙනා දාට මම ඉතින් තනි වුනා
   
  නුඹ ලගින් තියපු මතකයේ සුවඳ අද උඹත් පෑරෙනා
  සුළගටත් රිදෙන ආදරේ තරම අපි ලොවට පෙන්නුවා
   
  කළු වෙලා අහස ගොරවනා දාට
  නුඹගේ මතකෙ රිදුනා
  නුඹ නැතත් ලගම වරලසේ සුවඳ
  මට ලගින්ම දැනුනා
   
  කවුරුත් නෑ හමු වීලා
  නුඹ වාගේ මාගෙන් සමු ගන්නා
  කවුරුත් නෑ හමු වීලා
  නුඹ වාගේ

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS