කන්‍යාවිය උඹයි රීකන්ඩිෂන් කළ
anyaviya Umbai Rikandishan kala
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Song

  කන්‍යාවිය උඹයි රීකන්ඩිෂන් කළ ගී පද / anyaviya Umbai Rikandishan kala Lyrics

  මල් මාවතේ කෙමි ටික මාකටින් කළ
  දුල් පියයුරේ උල් හරියම වසන් කළ 
  දිය කාවෙක් එක්ක තොල් අග ඉඳුල් කළ
  කන්‍යාවිය උඹයි රීකන්ඩිෂන් කළ
   
  ඔය යොන් හුයේ ගැස්මක් ඇතිවුව හේම
  මගෙ මී තුඩෙන් එය සනසන්නෙමි බෝම
  සුරලිය පොතේ උඹ ගැන ලියමින් රාග
  ජාතිය බලමි සොලවා පියයුරු දෑල
   
  ලියවැල් ඔසරි රස මිදි වැල් හැඩ විසිරී 
  අමුණා ගතිමි තෙත හිරිකඩ පෙණ කැබලී
  ඉඳුරන් ලොවන වැහි මන්දාරම් පිපිරී 
  මේ රති කෙළිය නටපන් පා අඩි ගිගිරී 
   
  රතියෙන් උකුල බේරෙන සඳ වගුර උරා 
  නාභිය මැදට පැණි වක්කල කුරුළු රටා 
  වෑවර මදන තන අස්සට දෙතොල තියා 
  දඹරන් කනුව එක එල්ලෙම ඇතුලෙ ගියා...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS