අම්මේ නුබේ ඇස්
Amme nube as

Song

අම්මේ නුබේ ඇස් ගී පද / Amme nube as Lyrics

අම්මේ නුඹෙ ඇස් පියවුණු දා සිට 
කව්රුද මට පැන් උගුරක් දෙන්නේ
අම්මේ නුඹ ලොව නැති වුණු කාලෙට
 කව්රුද මගෙ දුක සැප විමසන්නේ
 
තනි යහනේ මා නිදාසිටින විට 
මගේ හිතේ ඇති පාළුව නුඹ දුටුවා
තව කල් දිවි මග තනිව නොයන ලෙස
 කියමින් රහසින් ඔබ ඉකි බිඳ හැඬුවා
අම්මේ නුඹෙ ඇස්................
 
මගේ විසල් වී මගේ බිරිඳ හිමි මා
 සැනසීමයි නුඹ ලබනා සහනේ
මුණුපුරු මිණිපිරියන් වට කරගෙන 
ගී මිමිණීමයි නුඹේ ලොකුම සිහිනේ
අම්මේ නුඹෙ ඇස්..............

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS