ඇහෙනවද ගැහෙන හදවත මගේ
Ahenawada Gahena Hadawatha Mage
 • Year : 2023

 • Song

  ඇහෙනවද ගැහෙන හදවත මගේ ගී පද / Ahenawada Gahena Hadawatha Mage Lyrics

  හමන සුලඟක් කීවා
  පුවත අපි වෙන්වෙනා
  නුඹට නෑ තව සීමා
  අපිට අපි දුර නිසා
   
  හෙට තනි වී ආයෙම – ආ ගිය පාරෙම
  ඇවිදන් යන්නම් – මන් තනියෙන්
  කවුරුත් නැතිදා – සඳ එලියෙන්
   
  ම්ම්ම්
   
  ඇහෙනවද ගැහෙන හදවත මගේ
  දැනෙනවද රිදෙන තැන් මට වගේ
  කියනවද කොහෙද මග වැරදුනේ
  අපිට ඇයි අපිව හිමි නැති වුණේ…//
   
  ලඟින් හිඳ ගෙවුන කාලයේ
  නුඹෙන් මා සෙව්ව ආදරේ
  මගේ නොවේද මට කියන්න
  දුක නිවෙන්න හදවතේ
   
  මා හා රැදෙන්න දුරින් මේ භවේ…
   
  ඇහෙනවද ගැහෙන හදවත මගේ…///

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS