සැනසෙන්නම් මා
Sanasennam Ma
 • Category : Music Video

 • Song

  සැනසෙන්නම් මා ගී පද / Sanasennam Ma Lyrics

  රෑ අහසේ තරු දිලුනට
  නෑ එලියක් සඳ වාගේ
  ජීවිතයට මොනවා තිබුණද
  නෑ කිසිවක් නුඹ වාගේ
   
  සැනසෙන්නම් මා
  නුඹ ළඟනම් හැම මොහොතෙම
  හඳුනාගන්නට
  ජීවිතයම
   
  සරලයි නම් මා
  නුඹ හා ගෙවනා කාලය
  සෙනෙහස විඳ
  ඉපිලෙයි සිත
   
  පාට ඉතිරෙන දේදුන්නක හැඩ
  පාවී යන්නෑ සුළෙෙඟ් බොඳවී
  ලෝකය ගැන නුඹ දකිනා සිත
  පාට පාට දේදුන්නක් වාගේ
   
  සැනසෙන්නම් මා
  නුඹ ළඟනම් හැම මොහොතෙම
  හඳුනාගන්නට
  ජීවිතයම
   
  සරලයි නම් මා
  නුඹ හා ගෙවනා කාලය
  සෙනෙහස විඳ
  ඉපිලෙයි සිත
   
  සැනසෙන්නම් මා ///

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS