මට ඉන්න හිතුනා
Mata Inna Hithuna
 • Year : 2023

 • Lyrics

  Harshana
  K
  Song

  මට ඉන්න හිතුනා ගී පද / Mata Inna Hithuna Lyrics

  හොර රහසේම පෑ ආලේ මනමාලයා වාගේ
  උතුරාලන මේ ප්‍රේමය ඔබගෙයි මගෙ රාලේ
  හැඩ කාරම කට කාරි මම අපේ ගම්මානේ
  සනසාලනු මගෙ නාඹර හිත මල් මද හාසේ
   
  කව්රුත් නැති තැන ලන් වෙමු අපි ගේ මැද
  සාලේ
  වැඩි වෙන්නෙම දොර මුල්ලෙදි අපි දෙන්නගෙ ආලේ
   
  මට ඉන්න හිතුනා යන්නෙ නැතුව තුරුලෙ ඔයාගේ
  ඔය දිස්නෙ වදින ලස්සන පොඩි ඇස් දෙක
  මාගේ.//
   
  සෙල්ලමටම හිත ඔබගෙ මෙල්ල කරන්න
  මට පුලුවනි මගෙ Nowty එපා රන්ඩු කරන්න
  ගැස්සෙන මගෙ ඉග අතර ඩිස්කො නටන්න
  ඔබ එනවද මගෙ පාලු කතරෙ තනිය මකන්න
   
  දුටු දා ඉදලම නලෝලා පෙන්නුවෙ තාලේ
  වෙන ආවට මල් නෙලා ලා නෑ මගෙ රාලේ
  අඩවන් දුක සන්සිදෝ ලා පෑවට ආලේ
  රැක ගන්නෙමි පන පොවෝලා ලෝකෙම මාගේ
   
  මට ඉන්න හිතුනා..//

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS