මගෙ දඟමල්ල
Mage Dangamalla
 • Category : Music Video
 • Year : 2019

 • Song

  මගෙ දඟමල්ල ගී පද / Mage Dangamalla Lyrics

  රූ රප්ස්තා ඩූබි ඩූබි ඩූබී..
  රූ රප්ස්තා ඩම් ඩම් ඩඩා....
  රූ රප්ස්තා ඩම් ඩම් ඩඩා....
   
  මගෙ දඟමල්ල මාව දාලා ගියා අයින් වෙලා
  එයාගෙ යාලුවා දැන් මට ටිකක් ලයින් වෙලා
   
  මම මගෙ Sweety එක්ක හිටියේ බොක්ක වාගෙ ෆිට්වෙලා...
  එයා වෙන කෙනෙක් එක්ක ගියානෙ අනෙ සයිකො සෙට්වෙලා... 
  මගෙ සුදු රන්ඩුකෙක්ක මාත් එක්ක හිටියේ පැක්වෙලා...
  අද මගෙ සිරාකොක්ක කෙනෙක් එක්ක ගියා වෙස්වලා...
  දවසක මන් එද්දී බස් එකේ එයා එහා සීට් එකේ වෙන කෙනෙක්ට තුරුළුවෙලානේ...
   
  මල් කැඩුව තරම්... 
  පොල් කැඩුවානම්...
  දැන් හොයලා බන්...
  මන්... කෝටි ගණන්...
   
  අද මගෙ ගතසිතවටකර රාටින් පිරිලා... 
  එයා ආවේ එදා රෝස පාටින් ඇඳලා...
  රෑට ඩේටා දාගෙන මල් මීටින් තියලා...
  දවසම වලි මන් හවසට වේටින් කියලා...
   
  මල් කැඩුව තරම්... 
  පොල් කැඩුවානම්...
  දැන් හොයලා බන්...
  මන්... කෝටි ගණන්

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS