කරඹ මල්
Karamba Mal
 • Category : Music Video
 • Year : 2023

 • Song

  කරඹ මල් ගී පද / Karamba Mal Lyrics

  කරඹ මල් තලා
  යන අයුරු බල බලා
  හිතවත්කම් නැති ගොම්මන් යාමෙ තනි උනා 
  රුදුරු තැනිතලා පසුකරන් හෙල් පවා
  එක හැල්මේ යන ගමනේ
  මට මාව නැතිවුණා
   
  හංගා මයෙ ආලේ
  වින්දා ඇහි දාරේ
  නින්දා වැහි කෝඩේ 
  තනිවුනු දා...
  මට නැතිවුණු ආලේ
  ඉරිතැලෙනා හෘදේ
  නුඹ හින්දා ප්‍රාණේ ඉකිබින්දා...
   
  නුඹ ගිය පාරේ මල් පිපුණාද ආයේ 
  නෑ දන්නේ හිත රිදුනේම මාගේ
  සුවඳට නුඹගේ හිත උතුරන්න පිරුණේ
  සංසාරේ එක සුවඳයි දැණුනේ...
   
  වැව ඉරිතලා ගියා
  වැව් ඉවුරෙ තනී වුණා
  අපි ආයේ හමුවෙන්නෑ මේ භවයේ...
   
  හංගා මයෙ ආලේ...
  -මනු

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS