කඩියෝ ඩියෝ
Kadiyo Diyo
 • Category : Music Video
 • Year : 2023

 • Song

  කඩියෝ ඩියෝ ගී පද / Kadiyo Diyo Lyrics

  කඩියෝ ඩියෝ ඩියෝ 
  වෙන්න එපා ළිංමැඩියෝ 
  පිපියෝ පියෝ පියෝ 
  මල්වාගේ ගැටිස්සියෝ 
  ජහිතෝ හිතෝ හිතෝ 
  රම්ප  සේර කරපින්චෝ 
  රහ කර කියෝ කියෝ  
  බයිල රාග කපිරිඤ්ඤෝ
   
  එල්ලං මුණ මොකෝ - හිනා නැතුව අට පට්ටං 
  දෙන්නං රහට රහයි - අබු නානගෙ වටලප්පන්   
  ඉල්ලං ගේමට රෙඩි - හැමදේටම හිත ෆිට් මං 
  කුට්ටන් පොකුනෙ නාමු - මම කිං නුඹ මට සෙට් නං  
   
  කඩියෝ ඩියෝ ඩියෝ
   
  ලැවිනිය බීච් එකේ - හඳ අල්ලා ගමුද හිටං 
  තරු සැණකෙළි කවදත් - එළිවෙනතුරු ලඟනෙ මචං
  වටකරගෙන විසිතුරු යමු - හුරතල් ගමනපටං
  රැප සැප ක්ලැසික්  රෙගේ - බයිලෙ දමා හොඳට නටං 
   
  කඩියෝ ඩියෝ ඩියෝ ...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS