ගලන ගඟ
Galana Ganga
 • Category : Music Video
 • Year : 2017

 • Vocal

  Ravi
  Jay
  Rap Lyrics

  Ravi
  Jay
  Song

  ගලන ගඟ ගී පද / Galana Ganga Lyrics

  නීල දෑස හා දොඩවන්නම්
  වල්ලු හඩට මම මත්වෙන්නම්
  නීල වරල මා සිපගන්නම්
  හීන මවා මට කතාකරන්
   
  ගලන ගඟක රල වාගේ නිමාවක් නෑනේ
  ඔබෙ රූ වරුනේ
  කෂ්තිජයක ඉමක් නෑනේ නිමාවක් නෑනේ
  ඔබෙ රූ වරුනේ
   
   
  ලෞකික සැප කාලය කා දැමීමක් නිබ්බාණෙට පිවිසෙන්න
  පංචස්කන්ධයක අස්ථිර ගතිය මෙනෙහි මෙනෙහි
  මං තපසෙක්ම විය නුඹ දකින්න පෙර
  ඔයාගෙ ළපටි තඹර දෙකොපුල
  තුහින වැටි දිලිසෙයි ඝණ අඳුර මත‍
  ඇසට නොපෙනෙ පර්යාන්තෙක
  සුන්දර බව විදපු මට ඔයාගෙ රුව දැක
  බිඳුනා මගෙ සමවැදි සිටිදැහැන මෙතුකලක්
  කැළඹිලා සම්මාදිට්ඨිය අද මගෙ නතරවෙලා ඔයාගෙ නෙතුමුල
  මගෙ හේතුඵල ගොලුවෙලා අන්ධව අතරමග කිමද
  ඝන්ද කුටියෙන් හිමිට බැස ශීලය පසෙක දමා
  වින්දා නැසෙන රූපයක සොබා
  එතෙරවෙන්න මං ගිය සසරමග පෙරට
  ඔයා ඇවිත් අද තෘෂ්ණාවක් වෙලා
   
  පර්යාන්තෙක -ඉමක් කොනක් නොපෙනෙන
  ඝන්ද කුටිය - භාවනා කරන්නාගේ ස්ථානය
  සම්මාදිට්ඨිය - නිවැරැදි දැක්ම

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS